Udział uczelni w nowym programie w latach 2014-2020 – Erasmus Charter for Higher Education

26 marca 2013 r. ogłoszono warunki konkursu o przyznanie Karty uprawniającej uczelnie do udziału w nowym programie w latach 2014-2020 (obecnie w trakcie negocjacji).
Termin składania wniosków upływa 15 maja 2013 r.

Wymóg złożenia wniosku o nową Kartę dotyczy wszystkich uczelni zamierzających uczestniczyć w nowym programie w latach 2014-2020, w tym także uczelni aktualnie posiadających ważną Kartę Uczelni Erasmusa.

Zachęcamy do takiego zaplanowania prac przygotowawczych, aby zdążyć ze zgromadzeniem danych i informacji, które umożliwią terminowe  złożenie wniosku do Komisji Europejskiej.

Informacje ogólne, przewodnik dla wnioskodawców, techniczne instrukcje wypełniania wniosku, wersja prezentacyjna wniosku

Inne przydatne linki:
Agenda modernizacji szkolnictwa wyższego (EU Modernisation Agenda for Higher Education)